Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου

Γνωρίστε το Εθνικό Πάρκο Αλοννήσου 

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, είναι το πρώτο Θαλάσσιο Πάρκο της Ελλάδας, και η μεγαλύτερη προστατευμένη θαλάσσια περιοχή στην Ευρώπη (περίπου 2,220 km2). Εκτός από τη θαλάσσια περιοχή, το Πάρκο περιλαμβάνει τη νήσο Αλόννησο, 6 μικρότερα νησιά (Περιστέρα, Κυρά Παναγιά, Ψαθούρα, Πιπέρι, Σκάτζουρα και Γιούρα) καθώς και 22 βραχονησίδες.

Μετά από μια περίοδο εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης, ο πληθυσμός της Αλοννήσου, παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες μικρή αλλά σταθερή άνοδο χωρίς όμως να ξεπερνά τους 2.000 μόνιμους κατοίκους. Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία, ενώ ο τουρισμός παρουσιάζει άνθηση τα τελευταία χρόνια. Η ίδρυση του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. αναμένεται να συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, προσφέροντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης με παράλληλη υποστήριξη των παραδοσιακών επαγγελμάτων.

Η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. Στην ευρύτερη περιοχή του Πάρκου υπάρχουν ευρήματα από την Προϊστορική, την Κλασσική και τη Βυζαντινή περίοδο (ναυάγια, παλιά μοναστήρια και εκκλησίες).

Σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο ευρύ κοινό είναι ελεύθερη, οι επισκέπτες μπορούν να ενασχοληθούν με τη κολύμβηση, την ελεύθερη κατάδυση, την παρατήρηση της άγριας ζωής, την ερασιτεχνική φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, την επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία, το περπάτημα κ.λπ.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία. Ζώνες Δράσης

Ζώνη Α

Στη Ζώνη Α, αυστηρής προστασίας, ισχύουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις σε επιμέρους περιοχές ανάλογα με τη κρισιμότητα, τη μοναδικότητα και τη φυσικότητα τους.

Για την είσοδο στη Ζώνη Α είναι απαραίτητη η λήψη ειδικής άδειας από το Φορέα Διαχείρισης. Το κυνήγι απαγορεύεται καθώς επίσης υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά την επαγγελματική αλιεία (παράκτια και μέση αλιεία). Επίσης υπάρχουν ρυθμίσεις για την ερασιτεχνική αλιεία, ενώ σε όλη την περιοχή του Πάρκου δεν επιτρέπεται η χρήση φωτιάς, η ελεύθερη κατασκήνωση και το ψαροντούφεκο. Στις περιοχές που επιτρέπεται η πρόσβαση στα σκάφη αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, επιτρέπεται η αγκυροβολία, η κολύμβηση, η παρατήρηση της πανίδας και χλωρίδας, η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση και η επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία. Επίσης επιτρέπεται και η διανυκτέρευση εντός των σκαφών σε συγκεκριμένες περιοχές.

       Ζώνη Β

Στη Ζώνη Β, περιλαμβάνονται οι κατοικημένες περιοχές, στις οποίες ισχύει χαμηλότερος βαθμός προστασίας.

Στη Ζώνη Β δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τον επισκέπτη με εξαίρεση την απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης και της χρήσης φωτιάς και σε ορισμένες περιοχές τη ρύθμιση της ταχύτητας των σκαφών. Επίσης, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την ερασιτεχνική και τη μέση επαγγελματική αλιεία εκτός αυτών που ισχύουν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Το σχέδιο δράσης του Φορέα θα εστιαστεί αρχικά:

  • Στην προστασία της μεσογειακής φώκιας αλλά και των βιοτόπων άλλων σπάνιων και απειλούμενων ειδών.
  • Στην προστασία, τη διατήρηση και διαχείριση της άγριας ζωής, του φυσικού τοπίου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αλιευτικών πόρων.
  • Στην παροχή ενός μεγάλου φάσματος ευκαιριών χρήσεων μέσα στο Πάρκο όχι μόνο για τους κατοίκους της Αλοννήσου, αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα, σύμφωνα πάντα με την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Στην αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες με στόχο τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού οικοσυστήματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Στην επιτήρηση και φύλαξη της περιοχής.
  • Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού, παρέχοντας εύκολα προσβάσιμο πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό σε κατανοητή μορφή.
  • Στην προώθηση του εθελοντισμού.
  • Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση διαμέσου της διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων όσον αφορά τη βιοποικιλότητα του Θαλάσσιου Πάρκου.
  • Στη σωστή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στην παροχή συμβουλευτικής στήριξης στην προετοιμασία Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και ειδικά αυτής που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη διαχείριση του Πάρκου.
  • Στην προετοιμασία και εφαρμογή ολοκληρωμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θαλάσσιο πάρκο Αλoννήσου θα βρείτε στο επίσημο site  του πάρκου.